Allmänna villkor

Beställningsvillkor

För att få handla hos Artucky måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande innan du gör en beställning. Beställningar som görs i annan persons namn utan dennes medgivande eller som på annat sätt medför att Artucky lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Tillämplighet

Villkoren hos Artucky är tillämpliga därest svensk lag gäller eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Artucky. Mer information finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se.

Bildmaterial på hemsidan

All bildinformation på hemsidan skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Felskrivningar på hemsidan

Utifall att det skulle förekomma felskrivningar på hemsidan förbehåller Artucky sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuella problem så som att ett försäljningsobjekt utgått, har Artucky rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Artucky skall då också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Artucky friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Artucky sortiment förekommande produkter och tjänster.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Artucky kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Artucky befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

PUL

I samband med att beställningen görs så upprättas ett konto med namn, adress, e-post och telefonnummer. Denna information sparas för att förenkla eventuellt byte/reklamation, möjliggöra kontakt i händelse av oförutsedda händelser, som t.ex. problem med produkten/leveransen, samt förenkla framtida köp (med en kundprofil).  Ingen information kommer att spridas/säljas till tredje part. Om du vill ha våra nyhetsbrev, så måste du aktivt anmäla dig för det, du kan lätt avsluta prenumerationen genom att klicka på länken på varje nyhetsbrev. När helst du önskar så kan du kontakta oss för att radera din profil.